Renars RTKK

Reimandova Tradicionālā Karate Klubs "RTKK" ir dibināts 2004.gada 27.aprīlī. Kluba dibinātājs ir Renārs Reimandovs.
Kluba mērķis ir Karate attīstība un popularizēšana Latvijā, kā arī dažādas fiziskās aktivitātes garīgās labsajūtas un fiziskās veselības nostiprināšanai. Tiek veicināta sociālās saskarsmes un integrācijas nodrošināšana, kā arī atpūta ar mērķi iesaistīt karate visu sociālo grupu cilvēkus. Nodrošinot tiem iespējami labākus apstākļus, un pieejamību karate nodarbībām.
10 gadu laikā kluba biedru skaits ir audzis. Kopš 2008. gada klubs organizē vasaras treniņu semināru un nometnes, kā laikā kluba biedri intensīvi apgūst karatē tehniku, teoriju un ētiku. Semināra noslēgumā tiek sniegta iespēja nokārtot eksāmenu nākamajam Kyu grādam.

Mēs pārstāvam SHOTOKAN stilu. Katrs kohai (skolnieks) trenējoties un iegūstot meistarību, kļūst par sempai (vecāko biedru) citiem audzēkņiem. Saņemot Dana grādu, rodas pienākums mācīt arī citus, pēc kā tiek iegūts arī sensei (skolotāja) gods.

Klubs piedalās vairākos starptautiskos turnīros un sacensībās. Klubs organizē vasaras treniņu seminārus, nometnes, kā arī piedalās sacensībās ārpus Latvijas.

 

 

Skatīt visus jaunumus!